Министерството за внатрешни работи може да ги прекине и растури протестите и блокадите на приватните превозници во Скопје само ако се загрози безбедност и животот на граѓаните. Од Министерството за внатрешни работи (МВР) соопштуваат дека досега протестите се одвиваат согласно Законот за јавни собири, односно тој е уредно пријавен од организаторот и не се констатирани никакви прекршувања на одредбите.

„Согласно член 6 од овој Закон, Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во случаите кога се загрозува животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓаните, со поттикнување вршење кривични дела утврдени со закон и се загрозување на животната средина“, велат од МВР.

Министерството може да го прекине одржувањето на јавниот собир и во случај кога неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кои е предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот.