Поради технички интервенции во електро дистрибутивната електромрежа, денеска без електрична енергија ќе останат следните корисници:

· 8:30 до 14:00 часот, корисниците од делови од улиците: Мите Богоевски и Гаврил Константиновиќ (општина Кисела Вода)

· 9:00 до 12:30 часот, корисниците од ул. 1 во с. Ајватовци (општина Илинден)

· 9:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул. Букурешка (општина Карпош)