Поранешната касарна „Илинден“ спроти американската амбасада во Скопје е една од трите можни локации за изградба на новиот клинички центар кои се разгледуваат откако министер е Беким Сали.

Тој денес извести дека сè уште целосно не е отфрлена локацијата во Ѓорче Петров, која беше одбрана за новиот клинички центар додека министер беше Венко Филипче, но нагласи дека конечниот избор ќе зависи повеќе од катастарските услови и логистиката на локацијата отколку од политичкиот момент, за кој веќе имале усогласеност.

„Јас иницирав работна група и од опозицијата и од позицијата во политичкиот дел да имаме усогласеност во јавната расправа која во минатото била главна пречка за нереализирање на тој проект. Начелно надмината е таа пречка, но не сме до фаза на избор на локација, износ кој ќе биде потребен за изградба, величина. Локацијата не е одредена сто посто. Една е Илинден, но има три позиции кои се предмет на дискусија. Која локација ќе биде одредена, освен од политичкиот момент, кој не е главен, ќе зависи од делот на катастарските услови. Клиничкиот центар треба да се изгради на локација со постојна логистика, да не трошиме дополнителни средства за оддалеченост која во минатото била предмет на дискусија и блокирање. Локациите засега сè уште се Ѓорче Петров, Илинден и уште една трета локација во која има постоечка болница со надградување и проширување на дејноста“, рече министерот Сали.

Временска рамка во која треба да се усогласат ставовите за новата локација за клинички центар, министерот Сали вели дека немаат оти тоа зависелo од внатрепартиски дискусии.

Министерот Сали потсети дека за изградба на нов клинички центар се зборува 17 години и уште еднаш кажа дека со неговата изградба ќе се надминат сегашните маки кои ги имаат пациентите со препраќање од една на друга клиника оти сè ќе добијат на едно место.