Канал 5 дојде до снимки на кои се гледа непримерно однесување и уништување на тротинети во Скопје.

Се продолжува низата на непримерно користење и уништување на тротинетите кои од страна на „BinBin“ се поставени во градот Скопје за изнајмување.